صاحب امتیاز و مدیر سایت : خانم عصمت صالحی مرزیجرانی

موضوع فعالیت سایت : نقد و بررسی و فروش آنلاین تلفن همراه ، لوازم جانبی و قطعات

شروع فعالیت از سال 1396 تا کنون